RODO


Dla nauczycieli

Raport z ewaluacji problemowej dostepny pod adresem: www.npseo.pl

Dla uczniów

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
Raport z ewaluacji problemowej dostepny pod adresem: www.npseo.pl

Dla rodziców

Raport z ewaluacji problemowej (zewnętrznej) przeprowadzonej w naszej szkole w dniach od 03.11. do 14.11.2014r. przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie jest dostępny dla zainteresowanych rodziców u dyrektora szkoły i na stronie: www.npseo.pl

Archiwum