Dla nauczycieli

 • Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/18
 • Szkolny zestaw programów na cykl 2016/2019
 • List Minister Edukacji Narodowej na rok 2017/18
  Raport z ewaluacji problemowej dostepny pod adresem: www.npseo.pl

  Dla uczniów

  Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
  Raport z ewaluacji problemowej dostepny pod adresem: www.npseo.pl

  Dla rodziców

  Raport z ewaluacji problemowej (zewnętrznej) przeprowadzonej w naszej szkole w dniach od 03.11. do 14.11.2014r. przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie jest dostępny dla zainteresowanych rodziców u dyrektora szkoły i na stronie: www.npseo.pl

  Archiwum